۲۱:۴۰ - شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷

با عنایت به گسترش روز افزون فناوری اطلاعات، امروزه توسعه وادامه کسب وکار بسیاری از شرکت ها وسازمانها با بکار گیری این فناوری گره خورده است.این هم تنیدگی فناوری اطلاعات با کسب وکار شرکت، وجود اطمینان از صحت وپایداری این فناوری را به یکی از ریسک های مهم سازمان (شرکت) تبدیل نموده است.

لذا امنیت اطلاعات به عنوان یک نیاز اساسی در ادامه حیات یک سازمان (شرکت) نمود پیدا کرده است.

مدیران عالیه سازمانها وشرکت ها وبه تبع آن مدیران فناوری اطلاعات وکارشناسان اطلاعات آنها می بایست با این حوزه فناوری اطلاعات آشنایی داشته وابزارها، روشها وفرآیند های لازم برای تامین اطلاعات را شناخته وبه روش مناسب در سازمان وشرکت خود بکار گیرند.

هدف اصلی این دوره بیان مفاهیم اساسی در حوزه امنیت اطلاعات ومواجهه عملی با رخداد های امنیتی است، تا کارشناسان ومدیران به صورت عینی با اهمیت امنیت اطلاعات آشنا گردند، سپس به بیان روشها، فناورها وابزارهای تامین امنیت اطلاعات در سطع شبکه سرویس دهنده ها وسرویس گیرنده ها پرداخته خواهد شد ودر پایان فرآیند های لازم برای مدیریت امنیت اطلاعات در سطح سازمان بیان خواهد شد.

این دوره با رویکرد بکارگیری عملی مفاهیم وروش های ارائه شده خواهد بود، بطوریکه بتوان روش های گفته شده را در سطح فناوری اطلاعات شرکت وسازمانها پیاده سازی وعملیاتی نمود.

باتوجه به اهمیت موضوع دفتر توانمند سازی وآموزشهای کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در نظر دارد دوره مقدماتی امنیت فناوری اطلاعات را به شرح ذیل برگزار نماید.

 

مدرس کارگاه – آقای مهندس مجید عسگر زاده عضو هیات علمی گروه کامپیوتر وکارشناس ارشد امداد سایبری

 

شرایط شرکت کنندگان:

مدیران وکارشناسان فناوری اطلاعات سازمانها وشرکت ها

دانشجویان وفارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های کامپیوتر

سایر مخاطبین واجد شرایط در داخل وخارج از دانشگاه

 

مدت دوره: ۲۲ ساعت

رئوس وسرفصل مطالب

بخش اول: مفاهیم بنیادی امنیت اطلاعات، سرویس ها ومکانیزم های امنیتی

بخش دوم: آشنایی با حملات ورخدادهای امنیتی

بخش سوم: آشنایی با بد افزار ها، روشهای انتشار، آلوده سازی وپاکسازی

بخش چهارم: بررسی روش های تعیین میزان شدت رخداد امنیتی

بخش پنجم: بررسی روش های مقابل با رخداد های امنیتی

بخش ششم: آشنایی با رمز نگاری در امنیت اطلاعات

بخش هفتم: آشنایی با کاربرد رمز نگاری در امنیت اطلاعات

بخش هشتم: معرفی فرآیند های مدیریت امنیت اطلاعات

 

ارائه گواهینامه پایان دوره به شرکت کنندگان دارای شرایط اعلام شده

زمان برگزاری: روزهای چهارشنبه هر هفته از ساعت ۱۵.۳۰ الی ۱۷.۳۰ در محل سایت کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی واقع در طبقه دوم شهرک دانشگاهی (جاده نورعلیبیک)