پرسش‌های متداول


محل برگزاری کلاسها 

سایت میدان فلسطین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 

نحوه ثبت نام در کلاسها 

فقط سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه -دفتر توانمند سازی وآموزشهای کاربردی را کلیک کرده و وارد شوید.

ثبت نام از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه چگونه است.

از طریق سایت وگزینه دانشجویان واحد ساوه که با ۳۰% تخفیف صورت می پذیرد. وفقط از در گاه ویژه دانشجویان واحد وارد شوند.

که این تخفیف در هنگام پرداخت از هزینه کل کلاس کسر و محاسبه گردیده است.

دانشجویان سایر دانشگاهها میتوانند ثبت نام نمایند.

بله ثبت نام آنها با تخفیف ۱۵% صورت می پذیرد.

که این تخفیف در هنگام پرداخت از هزینه کل کلاس کسر و محاسبه گردیده است.

ودر روز اول کلاس معرفی نامه خود را باید ارائه نمایند.

شروع کلاسها از چه زمانی است.

از تاریخ ۲۵و۲۶/‏ بهمن‬ ماه / ‏۱۳۹۷‬ 

ثبت نام دانش آموزان دو سال آخر دبیرستان‌ها چگونه انجام می‌شود.

در اردیبهشت ماه وبرای ترم تابستان -اولویت ثبت نام با دانش آموزان سما می‌باشد.

در کلاسهای آزمون وکالت، قضاوت وسردفتری آیا میتوان از ثبت نام انصراف داد. 

بله پس از جلسه اول وبصورت کتبی با کسر ۵۰% شهریه کلاسها 

اساتید وکارکنان دانشگاه در کلاسها می توانند شرکت نمایند.

بله و تخفیف آنها سی درصد میباشد.

آیا از سایت‌های اینترنت دانشگاه برای ثبت نام می‌توان استفاده کرد؟

بله بصورت رایگان