پرسش‌های متداول


محل برگزاری کلاسها 

سایت میدان فلسطین دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 

نحوه ثبت نام در کلاسها 

فقط سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه -دفتر توانمند سازی وآموزشهای کاربردی به آدرس hrst.iau-saveh.ac.irرا کلیک کرده و وارد شوید.