قرائت و تجوید مقدماتی قرآن کریم

فرم ثبت نام قرائت و تجوید قرآن کریم
 • هزینه دوره :
  مدت زمان دوره : 32 ساعت
  مکان برگزاری : دانشگاه میدان فلسطین
  روزهای برگزاری : جمعه
  ساعت تشکیل : 12-8 محل : نمازخانه توجه : این دوره مخصوص سالهای یازدهم و دوازدهم می باشد در تابستان سال 98 برگزار خواهد شد
  0
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  1
 • 2
 • کد ملی*
  3
 • نام*نام کامل
  4
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  5
 • نام پدر*
  6
 • محل صدور شناسنامه*
  7
 • تاریخ تولد*متال : 1366/10/10
  8
 • دبیرستان محل تحصیل*
  9
 • بارگذاری عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   10
  • شماره همراه*
   11
  • شماره تماس منزل*
   12