کارگاه حسابداری مالیاتی و تنظیم اظهار نامه مالیاتی

فرم ثبت نام تهیه اظهارنامه مالیاتی
 • 0
 • هزینه دوره 4/000/000 ریال می باشد
  مدت زمان دوره : 16 ساعت
  مکان برگزاری : دانشگاه میدان فلسطین
  روزهای برگزاری : جمعه
  ساعت تشکیل : 10-8
  محل : اعلام می گردد
  مدرس : دکتر احتشام
  1
 • نوع ثبت نام*فقط یکی انتخاب کنید
  شخص
  سازمان
  2
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  3
 • کد ملی*
  4
 • نام*نام کامل
  5
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  6
 • نام پدر*
  7
 • آخرین مدرک تحصیلی*انتخاب کنید
  8
 • محل صدور شناسنامه*
  9
 • تاریخ تولد*متال : 1366/10/10
  10
 • بارگذاری عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   11
  • شماره همراه*
   12
  • شماره تماس منزل*
   13
  • شماره محل کار*
   14