حقوق مدنی سایر دانشجویان

فرم ثبت نام حقوق مدنی
 • 0
 • هزینه دوره 9/000/000 ریال می باشد
  مدت زمان دوره : 90 ساعت
  مکان برگزاری : دانشگاه میدان فلسطین
  روزهای برگزاری : چهارشنبه
  ساعت تشکیل : 20-13
  محل :
  استاد : دکتر ساوجی پور
  1
 • نوع ثبت نام*فقط یکی انتخاب کنید
  شخص
  سازمان
  2
 • جنسیت*فقط یکی انتخاب کنید
  مرد
  زن
  3
 • کد ملی*
  4
 • شماره دانشجویی*
  5
 • نام*نام کامل
  6
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی کامل
  7
 • نام پدر*
  8
 • آخرین مدرک تحصیلی*انتخاب کنید
  9
 • محل صدور شناسنامه*
  10
 • تاریخ تولد*متال : 1366/10/10
  11
 • بارگذاری عکس*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   12
  • شماره همراه*
   13
  • شماره تماس منزل*
   14
  • شماره محل کار*
   15