روش ثبت نام در دوره

مراحل ثبت نام:

 

1- تماس با شماره تلفن 42433030 آقای فصیحی پور و انجام پیش ثبت نام

2- پرداخت شهریه قبل از برگزاری دوره به روش های زیر

 

  • از طریق کلیه شعب بانک ملی و با شماره حساب 0108293453004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

 

 

  • از طریق دستگاه های خود پرداز بانک ها و با شماره حساب 0108293453004 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه  

 

3- همراه داشتن تصویر کارت ملی و اصل فیش واریزی در جلسه اول دوره